ครอบครัวตำรวจทางหลวงขอนแก่นทุกคน ยินดีรับใช้ครับ


ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการ ๑.ไม่ขับรถเร็วเกินกฏหมายกำหนด ๒.เมาไม่ขับ ๓. ก่อนขับร่างกายต้องพร้อม รถพร้อม


จุดให้บริการ ที่พักผ่อน ห้องน้ำ เครื่องดื่ม กาแฟ แก่ผู้เดินทาง หน่วยบริการบ้านไผ่ หน่วยบริการน้ำพอง หน่วยบริการหนองเรือ แวะใช้บริการได้ทุกเมื่อ หรือขอความช่วยเหลือ โทร.1193

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านไผ่ สร้างห้องน้ำเพิ่มรองรับนักเดินทาง

0 comments
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านไผ่เป็นหน่วยบริการในสังกัดตำรวจทางหลวงขอนแก่นตั้งอยู่ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ ริมถนนมิตรภาพ และทางแยกทางหลวงหมายเลข 23 ที่เชื่อมต่อ จ.มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ตรงจุดนี้เองการจราจรย่อมคับคั่งตลอดเวลายิ่งหน้าช่วงเทศกาลรถจะหนาแน่นเป็นพิเศษผู้คนที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯ มักจะจอดรถแวะพักที่หน่วยบริการบ้านไผ่นี้ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทาง รถส่วนบุคคล หรือมาเป็นกลุ่มใหญ่เช่นรถกระบะหัวหน้าหน่วยบริการ คือ ด.ต.เรืองศักดิ์ วิชัยศร ซึ่งได้ดูแลผู้ที่แวะพักมาตลอดกล่าวว่า เดิมมีห้องน้ำอยู่ 3 ห้อง และห้องสำหรับอาบน้ำอยู่ 1 ห้อง ไม่เพียงพอและทรุดโทรมห้องน้ำแบบเดิมเป็นแบบนั้งไม่เหมาะแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าจึงได้คิดที่จะปรับปรุงหน่วยบริการ เพื่อรองรับผู้เดินทางให้ได้ประทับใจ วางแผนไว้ 3 ขั้นตอน ตามความเร่งด่วน คือ 1.สร้างห้องน้ำเพิ่มให้ทันสมัยเป็นแบบนั่งชักโครกและเพียงพอ 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม 3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและป้ายไฟภายในหน่วยบริการให้อยู่ให้สภาพดี ส่วนเรื่องข้อมูลการเดินทางน้ำดื่มนั้น ด.ต.เรืองศักดิ์ฯ หัวหน้าหน่วยกล่าวว่าได้จัดเจ้าหน้าที่ใว้คอยบริการแนะนำอยู่แล้วตลอด 24 ชม.
เรื่องการสร้างห้องน้ำนั้นได้ประสานกับเทศบาลและตำบลสนับสนุนโดยทุกหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของการบริการจึงได้ร่วมมือสนับสนุนงบก่อสร้างจนสำเร็จไปด้วยดี เป็นวิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านไผ่ที่จะปรับปรุงหน่วยบริการไว้รองรับผู้ใช้รถใช้ถนน ขอเชิญผู้เดินทางทุกท่านแวะพักได้ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านไผ่ได้ตลอด 24 ชม. ยินดีรับใช้ครับ

room
ด.ต.เรืองศักดิ์  วิชัยศร หัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านไผ่

room2

room3

room4
โถแบบชักโครก

room5
ห้องน้ำสะอาด

0 comments:

แสดงความคิดเห็น